Massage är bra

Massage är bra för mycket

Massage är en utmärkt behandlingsform, både förebyggande och behandlande. Den skapar en bättre balans mellan muskler och skelett, ger avslappning samtidigt som den piggar upp.

Smärtor och trötthet i kroppen beror ofta på lokal blodbrist, sammanväxningar och knutor i musklerna. Spänningar, svullnader och träningsvärk – allt kan hjälpas med massage.

Massagens effekter

All massage bygger på att huden, vårt största sinnesorgan, berörs vilket påverkar bindväv, leder, muskler och inre organ. Vid beröring av huden aktiveras parasympatiska nervsystemet som utsöndrar bla hormonet Oxytocin (lung-och-ro-hormon). Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halter av stresshormon minskar, tolerans av smärta ökar, musklerna slappnar av och blodet leds till mag-tarm kanalen för ett optimalt upptag av föda. Effekterna liknar en antistressreaktion och psykiskt blir vi lugna, avslappnade och orädda. Vi lever idag i ett samhälle med en hög stressnivå, denna stress orsakar sjukdomar och psykisk utmattning. Massage är ett relativt enkelt sätt att ge kropp och själ en liten stunds avkoppling och återhämtning.

Oxytocin är ett hormon som frisätts när vi ammar, tränar, mediterar, älskar, är tillsammans med människor vi tycker om, äter en god måltid mm. Vid massage och beröring frisätts stora mängder oxytocin. Oxytocinet har många positiva egenskaper, bla blodtryck och puls sänks, nivåerna av stresshormon minskar, matsmältning och näringsupptag effektiviseras och tolerans mot smärta ökar. Effekterna av oxytocinet blir kraftigare och mer långvariga efter en serie massagebehandlingar.

Att massage är bra för blod- och lymfcirkulationen håller de flesta med om, men vad är det som orsakar denna cirkulationshöjning? Det ena är att oxytoxinet som frigörs vid beröring sänker blodtryck och puls, vilket gör att vår kropp kan gå ned i varv. Detta leder till att spänningar i muskler och hud minskar, vilket främjar cirkulationen av blod och lymfa. Det andra är masserandet, att beröra, stryka, knåda och töja muskulaturen, vilket påverkar cirkulationen positivt.

Under en massagebehandling sänks blodtrycket, både det systoliska och diastoliska trycket. Att gå på massage regelbundet kostar en slant men är värt det. Ofta kan man delbetala eller betala vid varje tillfälle med sitt kreditkort eller Swish.

Massagens historia

Massage är en mångtusenårig gammal behandlingsform, den nämns redan 2700 f.Kr i kinesen Kong Fus skrifter. Den finns även beskriven i forntida Egypten och antika Grekland. Hippokrates beskrev redan på sin tid hur viktig beröring var ur terapeutisk synvinkel. Fram till romarrikets fall var massage en vedertagen behandlingsform för många åkommor, men kristendomens syn på beröring satte stopp för massagens utbredning. Kroppens alla njutningar skambelades och massagens beröring var inget undantag. Masserandet upphörde och glömdes bort till 1800-talet då franska missionärer återvände från Kina och med sig hade de Kong Fus skrifter som de översatte.

Den svenska massagen skapades av sjukgymnastikens fader Per Henrik Ling (1776-1839) som sammanförde massagen med gymnastiska övningar under början av 1800-talet. Massagen blev en självklar behandlingsform för dåtidens sjukgymnaster. Massagens syfte var att öka blod- och lymfcirkulation, motverka sammanväxningar vid läkning, smärtlindring, minska trötthet, stimulera eller lugna. Den svenska massagen blev ett känt begrepp över stora delar av världen.

Under 1950- och 1960-talet började massagens värde att ifrågasättas då det visade sig svårt att påvisa de påstådda fysiologiska effekterna. Detta ledde till att sjukgymnasterna använda allt mindre massage i sina behandlingar och ämnet ströks i utbildningsschemat för sjukgymnasterna. Under 1980-talet började massagen återvinna lite av förtroendet, men det var först på 1990-talet som massagen blev accepterat. Man hade nu gjort studier om hur massagen påverkar oss rent fysiologiskt samt hur det påverkar vårt beteende. Resultaten var positiva.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *